Тестване на запалимостта и топлопроводността на Фиберцимент

Тест 1: Тестване на запалимостта на Фиберцимент

Проба за изпитване

8 mm плоскост

Времетраене на теста

3 часа

Тествана температура

500 °С

Тестване на запалимостта 10 min
Тестване на запалимостта 30 min
Тестване на запалимостта 50 min
Тестване на запалимостта 180 min

 

Тест 2: Тестване на топлопроводността на Фиберцимент

Проба за изпитване

20 mm плоскост

Времетраене на теста

1 часа

Тествана температура

500 °С

ОТПРЕД
Времетраене на теста: 1 час; Температура: 506 °С
ОТЗАД
Времетраене на теста: 1 час; Температура: 192 °С
   

© 2016 - 2023, Fibercement.bg, All right Reserved. Webdesign